Διοικητικο Συμβουλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΕΜ
Πρόεδρος Δημήτριος Διονυσίου
Πρόεδρος 2019 Σωκράτης Βαρυτιμίδης
Α’ Αντιπρόεδρος Νικόλαος  Δαρλής
Β’ Αντιπρόεδρος Ελλάδα Παπαδογεώργου
Γεν. Γραμματέας Ζωή Νταϊλιάνα
Ειδ. Γραμματέας ’αρων Βενουζίου
Ταμίας Κωνσταντίνος Μπενετάτος
Μέλη Σπυρίδων Σταυριανός
  Παναγιώτης Καλδής