Διοικητικο Συμβουλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΕΜ
Πρόεδρος Ελλάδα Παπαδογεώργου
Πρόεδρος 2021 Νικόλαος Δαρλής
Α’ Αντιπρόεδρος Σπυρίδων Σταυριανός
Β’ Αντιπρόεδρος Φίλιππος Γιαννούλης
Γεν. Γραμματέας Ευτέρπη Δεμίρη
Ειδ. Γραμματέας Νικόλαος Ζαγοραίος
Ταμίας Παναγίωτης Κανέλλος
Μέλη Βασιλική Τσιαμπά
  Αντώνιος Τσιμπώνης