Διοικητικο Συμβουλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΧΧ
Πρόεδρος Νικόλαος Ζαγοραίος
Πρόεδρος 2019 Κωνσταντίνος Δίτσιος
Α’ Αντιπρόεδρος Φίλιππος Γιαννούλης
Β’ Αντιπρόεδρος Χαράλαμπος Ντινόπουλος
Γεν. Γραμματέας Όλγα Σαββίδου
Ειδ. Γραμματέας Ευστράτιος Αθανασέλης
Ταμίας Παναγιώτης Κανέλλος
Μέλη Νικόλαος Παπαδόπουλος
  Ειρήνη Γκαμάτση