Σκοπος της ΕΕΕΜ

Σκοπός της Ελληνικής Εταιρείας Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής είναι η ανάπτυξη και προαγωγή του αντικειμένου της Μικρο–νευρο–αγγειακής χειρουργικής σε Κλινικό, Εκπαιδευτικό και Ερευνητικό επίπεδο.   

Ειδικότερα, μέσα στους σκοπούς της Εταιρείας περιλαμβάνονται:

Α. Η ανάπτυξη προγραμμάτων συνεχούς εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης των μελών της.

Β. Η ανάπτυξη στενών επιστημονικών σχέσεων μεταξύ των Ελλήνων επιστημόνων, που έχουν σχέση με το αντικείμενο της Μικροχειρουργικής.

Γ. Η ανάπτυξη και προαγωγή των επιστημονικών σχέσεων με Εταιρείες του εξωτερικού, οι οποίες έχουν παρόμοιο επιστημονικό προσανατολισμό.

Δ. Η πρόοδος του αντικειμένου της Μικροχειρουργικής, με στόχο τη βελτίωση της υγείας και των συνθηκών περίθαλψης του Ελληνικού λαού.