Σκοπος της ΕΕΧΧ

Σκοπός της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Χεριού & ʼνω ʼκρου είναι η ανάπτυξη και προαγωγή του αντικειμένου της Χειρουργικής Χεριού & ʼνω ʼκρου σε Κλινικό, Εκπαιδευτικό και Ερευνητικό επίπεδο.   

Ειδικότερα, μέσα στους σκοπούς της Εταιρείας περιλαμβάνονται:

Α. Η ανάπτυξη προγραμμάτων συνεχούς εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης των μελών της.

Β. Η ανάπτυξη στενών επιστημονικών σχέσεων μεταξύ των Ελλήνων επιστημόνων, που έχουν σχέση με το αντικείμενο της Χειρουργικής Χεριού.

Γ. Η ανάπτυξη και προαγωγή των επιστημονικών σχέσεων με Εταιρείες του εξωτερικού, οι οποίες έχουν παρόμοιο επιστημονικό προσανατολισμό.

Δ. Η πρόοδος του αντικειμένου της Χειρουργικής Χεριού με στόχο τη βελτίωση της υγείας και των συνθηκών περίθαλψης του Ελληνικού λαού.