Διατελεσαντες Προεδροι

Διατελέσαντες Πρόεδροι Ε.Ε.Χ.Χ.
1985 - 1987: Αναστάσιος Κ. Γιαννίκας Ορθοπαιδικός
1988 - 1989: Βασίλειος Πετρόπουλος Ορθοπαιδικός
1990: Νικόλαος Παπαβασιλείου Ορθοπαιδικός
1991: Εμμανουήλ Φραγκιαδάκης Ορθοπαιδικός
1992: Νικόλαος Κ. Δαούτης Ορθοπαιδικός
1993: Παναγιώτης Ν. Σουκάκος Ορθοπαιδικός
1994: Αριστείδης Β. Ζούμπος Ορθοπαιδικός
1995: Νικόλαος Ε. Γεροσταθόπουλος Ορθοπαιδικός
1996: Παναγιώτης Κίννας Ορθοπαιδικός
1997: Αικατερίνη Κ. Βλαστού Πλαστικός Χειρουργός
1998: Αλέξανδρος Ε. Μπερής Ορθοπαιδικός
1999: Αδαμάντιος Μισιτζής Ορθοπαιδικός
2000: Κωνσταντίνος Α. Βρέτος Ορθοπαιδικός
2001: Χρήστος Δημητρίου Ορθοπαιδικός
2002: Κωνσταντίνος Ν. Μαλίζος Ορθοπαιδικός
2003: Παναγιώτης Ν. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός
2004: Εμμανουήλ Απέργης Ορθοπαιδικός
2005: Μίνως Τυλλιανάκης Ορθοπαιδικός
2006: Δημήτριος Ευσταθόπουλος Ορθοπαιδικός
2007: Ζωή Νταϊλιάνα Ορθοπαιδικός
2008: Δημήτριος Γιαννίκας Ορθοπαιδικός
2009: Σταύρος Αναγνώστου Ορθοπαιδικός
2010: Αναστάσιος Κορομπίλιας Ορθοπαιδικός
2011: Ευτέρπη Δεμίρη Πλαστικός Χειρουργός
2012: Μάριος Βεκρής Ορθοπαιδικός
2013: Παναγιώτης Γκιβίσης Ορθοπαιδικός
2014: Ιωάννης Σαρρής Ορθοπαιδικός
2015: Ιωάννης Σαρρής Ορθοπαιδικός
2016: Σωκράτης Βαρυτιμίδης Ορθοπαιδικός
2017: Βασίλειος Κοντογεωργάκος Ορθοπαιδικός
2018: Ιωάννης Κώστας-Αγνάντης Ορθοπαιδικός
2019: Κωνσταντίνος Δίτσιος Ορθοπαιδικός
2020: Νικόλαος Ζαγοραίος Ορθοπαιδικός
2021: Φίλιππος Γιαννούλης Ορθοπαιδικός