Περιοδικα - Βιβλια

«Βασικές Αρχές Μικροχειρουργικής» (ηλεκτρονικό βιβλίο) Δ.Διονυσίου, Ε. Δεμίρη
https://repository.kallipos.gr/handle/11419/6306